GENEL TERMİNOLOJİ

Posted by Eylül, 24 temmuz 2019

Herhangi özelleşmiş bir komünitede olduğu gibi, rope bondage komünitelerinin de kendine özel jargonu vardır. Bu durum birçok Japonca terimi anlayıp benimsemeyi, batılaştırmayı, kısaltmayı daha da zorlaştırır. Mesela, “TK” genelde “box tie” olarak anlaşılan takate kote kelimelisinin kısaltılmasıdır.

Bunu daha da karmaşıklaştırırsak Japon ip sanatçıları genelde bağları isimlerine göre derlemez. Onun yerine terminoloji daha çok tanımlayıcı olmaya eğilimlidir; tanımlar genelde bağlanan vücut kısımları ile, bedenin o anki pozisyonu ile veya bağlama bittiğinde oluşan görüntü ile ilgilidir. Örneğin Batı stilinde “futomomo” kısaltması olarak kullanılan ve en genel tanımı olan “ashikubi futomomo shibari” tamlamasından türetilmiş “futo” kelimesi basitçe “Ayak bileğini (ashikubi), üst bacağına-uyluk kemiğine (futomomo) bağlayacağım (shibari)” anlamına gelir. Farklı ip komüniteleri tercih edilen terimler ve bu terimleri hangi katılıkta kullanacakları hakkında farklı duruşlara sahip olabilir.

Aşağıda sıkça kullanılan terimlerin anlamlarının bulunduğu bir liste bulunmakta. 


Japonca Olmayan Terimler

Anchor Point / Hard Point - Bir suspensionda yukarıdaki ipleri sağlama almak için kullanılan güvenli bir çapa, bağlantı noktası

Band - Beden üzerindeki bir veya birden fazla ip parçası

Bight - Genellikle ortadan ikiye katlanmış bir ipin orta noktası, ipin katlanması ile elde edilen halkanın olduğu taraf

Carabiner (‘biner) - Suspensionda kullanılar güvenli şekilde kapatılabilen demir bir halka, genellikle bir tarafı bedene bağlanmış olan ipe öteki tarafı dayanak noktasına takılır.

Cuff - Genellikle bilekler veya bacaklar etrafında dolanan 2 veya daha fazla iki veya daha fazla sargı

Floor Work - Suspension olmayan, yerde çalışılan Rope Bondage

Friction - İpin kendi kendi üzerinden geçerek, kendisini sabit tutmasını, kilitlemesini sağlayan bağlar

Harness - Vücudu belirli bir kısmını saran ve vücut ağırlığına destek olacak şekilde tasarlanmış bağlar. chest(göğüs) harness, hip (kalça) harness gibi

Hitch - Bir ipi diğerine bağlamak, tutturmak için kullanılan yöntem

Load - Bağı, ipin içindeki vücudu ipin kendisi ile veya başka bir ip ile zorlamak

Rigger - Profesyonel olarak bir yükü asmakla sorumlu olan kişi için kullanılan terim, ip komünitesinde “rope top, bağlayan kişi” anlamında kullanılmaktadır.

Partial suspension - Bedenin bir kısmını iple havaya kaldırmak bir kısmını ise yerde bırakmak

Ring - Suspension için kullanılan metal veya tahta bir daire

Rope Hank / Bundle - Tek bir parça ip, genellikle ipi daha sıkı, daha rahat erişilebilir ve daha kolay hareket ettirilebilir hale getirmek için kullanır

Rope Top - Bağlayan kişi

Rope Bottom - Bağlanan kişi

Rope Bunny - Rope bottom teriminin daha tatlı hali :) Bazı bottomlar bunu hiç de tatlı bulmayabiliyor

Running End - İpin o an bağlıyor olduğunuz ucu

Suspension - Vücudu yerden kaldırmak, asmak için kullanılan ip bağlaması

Up Line / Suspension Line - Vücudu yerden kaldırmak, asmak için kullanılan ip. Beden ile Anchor Point arasındaki bağlantıyı sağlar.

Tails / Standing End / Working End - İpin o an bağlamadığınız öteki ucu, bight’ın tam zıttı

Tension - Genel anlamıyla ipin vücuda ne kadar sıkı bağlandığı, ne kadar baskı uyguladığı


Japonca Terimler

Asanawa - Sak lifinden yapılmış olan ip. Jute, hemp gibi

Bakushi / Kinbakushi - İp sanatçısı

Ebi - Karides anlamındadır. Bedeni içe doğru katlayan, diyaframı sıkıştıran ve nefes almayı pozisyon olarak zorlaştırabilecek pozisyonda bağlamayı ifade eder.

Hishi - Elmas desenleri barındıran bağ

Hojojutsu - Yakalamak ve kısıtlamak amacıyla ipi kullanan antik dövüş sanatı

Ichinawa - Tek bir iple yapılan bağlama (ipponawa)

Kannuki - İpleri yerlerinde tutan ve/veya sıkılaştıran bağ

Karada - Vücut, genellikle çeşitli vücut harnesslarında adı geçer

Kinbaku - Kelime anlamıyla “sıkı bağlamak”; öteki yazılarımızda daha ayrıntılıca açıklanmıştır / açıklanacaktır.

Matanawa - Crotch rope

Nawa - İp

Nawagashira - İpin bight tarafı

Nawashi - İp yapımcısı, ip sanatçısı veya uzmanı

Newaza - Floor work, Suspension yapılmayan yerde çalışılan bağlama

Ryu - Bir şeyi yapmaktaki yöntem, tarz, stil; eğitim veya yaklaşım.

Semenawa (zeme) - İşkence yapmak amacı olan, kasıtlı olarak acı veren bağlama stili.

Sensei - Eğitici, uzman kişi, usta, hakim olan.

Shibari - Kelime anlamıyla bağlamak, dokumak. Öteki yazılarımızda daha ayrıntılıca açıklanmıştır, açıklanacaktır.

Tengu - Kolları vücudun yanlarında büken ve sabitleyen bir tür bağlama.

Tsuri (zuri) - Suspension

Wabi Sabi - Yapılan işin fani ve kusurlu olduğunu kabul eden felsefik yaklaşım. “Güzellik kusurlu, geçici ve noksandır.”

Yoko Tsuri - Yandan asmak

BİZİ TAKİP EDİN!

Copyright (c) 2017 SHIBARISTANBUL